1.ΣΠ3/06″ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ, ΚΑΡΕΑ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΔΚΕΣΟ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΚΕΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 900.000,00€

2.ΣΠ3/07″ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ, ΚΑΡΕΑ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΔΚΕΣΟ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΚΕΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00€

3.ΣΠ4/07 «Συντήρηση πρασίνου, καθαρισμός νησίδων και παράπλευρων χώρων των οδικών αξόνων Ποσειδώνος, Συγγρού και λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΚΕΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00€

4.ΣΠ3/07″ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ, ΚΑΡΕΑ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΔΚΕΣΟ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΚΕΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 900.000,00€

5.Εθνική Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 95+000 – Χ.Θ. 98+500 Συντήρηση φυτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 176.000.00 E 6.Εθνική Οδός Κορίνθου – Τρίπολης Χ.Θ. 98+500-Χ.Θ.104+000 Συντήρηση φυτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 264.000.00€