1.Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων Ολυμπιακού Χωριού Εγκατάσταση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ /ΕΥΔΕ Ο.Ε. Προϋπολογισμού 430.000,00€

2.Κατασκευή Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Γουδί Εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ /ΕΥΔΕ Ο.Ε. Προϋπολογισμού 360.000,00€

3.Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση Λαμπρικά του Δήμου ΚΟΡΩΠΊΟΥΑποκατάσταση δενδροφύτευση-ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Προϋπολογισμού 300.000,00€

4.Νέα παραλία Θεσαλλονίκης.Προϋπολογισμού 40.000,000€

5. Ανάπλαση Καβουρίου Δήμου ΒΒΒ Προϋπολογισμού 2.000,000€

6,Ανάδειξη φαραγγιού Βήκου Προϋπολογισμού 2.000,000€