1.Φυτοτεχνικές εργασίες σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρανών της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα τμήματα Διόδια Ελευσίνας-Κ.Ν. Περάμου, Κ.Ν. Περάμου-Μέγαρα και Άγ. Θεόδωροι-Ισθμός ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.2.923.497,36€

2.Φυτοτεχνικές εργασίες σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρανών της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο τμήμαΓέφυρα Ισθμού – Αρχαία Κόρινθος Εγκατάσταση και 3ετής συντήρηση πρασίνουΕΡΓΟΣΕ Α.Ε 1.211.078,57€

3.Εθν. Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 104+000 – Χ.Θ. 115+000 Εγκατάσταση Συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ 674.981,66€

4.Εθν. Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 115+000 – Χ.Θ. 122+500 Εγκατάσταση Συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ 645.634,63€

5.Εθν. Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 122+500 – Χ.Θ. 128+500 Εγκατάσταση Συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ 440.205,43€

6.Εθν. Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 98+500 – Χ.Θ. 104+000 Εγκατάσταση Συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ 96.625,09€

7.Παράκαμψη Μεγαλόπολης α) Χ.Θ. 0+000-Χ.Θ. 6+000 β) Χ.Θ.6+000-Χ.Θ.10+000 Εγκατάσταση Συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ 255.319,15€ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ : Έργα αποκαταστάσεως Εσωτ. Απόθεσης Θωκνίας Υδροσπορές-Εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου ΔΕΗ Μεγαλόπολης 180.000,00€

8.Μεγαλόπολη ΔΕΗ Διαμορφώσεις-φυτεύσεις ΔΕΗ Μεγαλόπολης 880.410,86 Ε Λεωφόρος Θηβών-Αθηνών Φυτεύσεις-Γκαζόν ΥΠΕΧΩΔΕ 88.041,09€

9.Λεωφόρος Βουλιαγμένης Γκαζόν ΥΠΕΧΩΔΕ 58.694,06 Εθνική Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 91+000 – Χ.Θ. 95+000 ΥΠΕΧΩΔΕ 264.123,26€

10.Εθνική Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 95+000 – Χ.Θ. 98+500 ΥΠΕΧΩΔΕ 176.082,17 Ε Εθνική Οδός Κορίνθου – Τρίπολης Χ.Θ. 98+500-Χ.Θ.104+000 ΥΠΕΧΩΔΕ 264.123,26

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.978462,00 ΕΥΡΩ