ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

 1.ΣΠ3/06" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ, ΚΑΡΕΑ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΔΚΕΣΟ" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΚΕΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 900.000,00 Ε

2.ΣΠ3/07" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ, ΚΑΡΕΑ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΔΚΕΣΟ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΚΕΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00 Ε

3.ΣΠ4/07 «Συντήρηση πρασίνου, καθαρισμός νησίδων και παράπλευρων χώρων των οδικών αξόνων Ποσειδώνος, Συγγρού και λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΚΕΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00 Ε

4.ΣΠ3/07" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ, ΚΑΡΕΑ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΔΚΕΣΟ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΚΕΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 900.000,00 Ε

5.Εθνική Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 95+000 - Χ.Θ. 98+500 Συντήρηση φυτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 176.000.00 E 6.Εθνική Οδός Κορίνθου - Τρίπολης Χ.Θ. 98+500-Χ.Θ.104+000 Συντήρηση φυτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 264.000.00 E

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.